© Copyright by ODWP, 2001-2002. Wszelkie prawa zastrzeżone!
ZADORA
Powiększ
ZADORA

Inne nazwy:

Flamen, Flamma, Płomień, Płomieńczyk

Zawołanie:

Budziszyn, Zadora

Opis:

(Płomieńczyk). Zadora. Caput leonis flammam ex ore vomentis in campo celestino defert;

Jan Długosz, Insignia ... , nr 134, s. 74

Głowa lwa płomień z pyska wypluwająca w polu błękitnym.

Tłumaczenie Danuta Szopa


Głowa lwia szara, kosmata, w polu błękitnym, z której paszczęki otwartej pięć płomieni ognistych wypada na prawą rękę. Nad hełmem takaż głowa.

Kasper Niesiecki, Herbarz, t. X, s. 14


(...) w polu błękitnym lwa głowa srebrna ziejąca płomieniami czerwonymi.

Józef Szymański, Herbarz, s.297

Legenda herbowa:

Zowie się ten klejnot rycerski Płomieńczykiem od płomienia pomienionego, zowie się Zadora od imienia kawalera, który go tu pierwszy przyniósł i potomności swojej zostawił. Jako zaś nabyty ten herb, genealogowie nie wspominają, na to się tylko zgadzają, że do Królestwa Polskiego wniesiony z Francyi.

Kasper Niesiecki, Herbarz, t.X, s. 14-15


Genus almanicum ex Rheno ducens ortum.

Jan Długosz, Insignia ... , s. 74

Ród niemiecki z nad Renu wywodzący pochodzenie.

Tłumaczenie Danuta Szopa


(...) genus Gallicum ex Britannia Gallie ducens ortum.

Paprocki, Herby, s. 503


(...) ród francuski z Brytanii francuskiej wywodzący pochodzenie.

Tłumaczenie Danuta Szopa

Herbowni:

Bartoszewski, Bąk, Brochowski, Chrząstowski, Ciesielski, Ciszewski, Dowgiało, Hauntal, Kierło, Krzetowski, Lanckorński, Marszałkowicz, Narbut, Niwicki, Paszkowski, Posperski, Przecławski, Rusakowski, Rusocki, Siekierzyński, Stryszka, Włodzisławski, Wojeński, Wrzeszcz, Zadorski, Zawisza, Życieński.


<< Powrót do wyszukiwarki herbów