© Copyright by ODWP, 2001-2002. Wszelkie prawa zastrzeżone!
DOŁĘGA
Powiększ
DOŁĘGA

Inne nazwy:

Dolaga, Dolanga

Zawołanie:

Dołęga

Opis:

(Dołęga). Dolaga ex familia accipitrum deriuata, babatum transuersale albam, in summitate
cruce, et in anteriori parte sagitta ornatum defert.
Jan Długosz ..., nr 38, s. 51

Dołęga z rodziny Jastrzębców pochodząca, podkowę odwróconą białą, na górze krzyż, i w
przedniej części ma wymalowaną strzałę.
Tłumaczenie Danuta Szopa

Ma być podkowa biała, do góry barkiem, ni brama wystawiona, krzyż złoty u niej na
wierzchu i środku, w pośrodku podkowy strzała biała albo bełt żeleźcem na dół, w polu
błękitnym. W hełmie skrzydło sępie, a przez nie strzała z żeleźcem w prawą obrócona.
Kasper Niesiecki, Herbarz, t. III, s. 362-363

(...) w polu błękitnym podkowa srebrna z takimże kawalerskim krzyżykiem zaćwieczonym
na barku i takąż strzałą pośrodku, rosochą w dół.
Józef Szymański, Herbarz, s. 114

Legenda herbowa:

Zgodnie autorowie twierdzą, że się w Polsce narodził: bo gdy Bolesław Krzywousty z
Prusakami wojował; rycerz Dołęga nazwany, herbu Pobóg, z boku z zasadzki wodza
pruskiego wojska tak dobrze z kuszy uderzył, że go z konia zwalił i z życia wyzuł;
czym przestraszeni ludzie jego snadniej potem od polskiej szabli porażeni zostali. Za tę
przysługę od króla do ojczystego herbu swego wziął strzałę w przydatku, a herb od
imienia jego Dołęga nazwany.
Kasper Niesiecki, Herbarz, t. III, s. 363

Herbowni:

Babiecki, Bartnicki, Borsa, Burnak, Bychawski, Chodakowski, Cieszkowski, Czyndacki, Dąbrowski, Dłużniewski, Dmiński, Dobrzykowski, Dymiński, Dziedzicki, Dziublewski, Galemski, Górecki, Grabowski, Grabski, Gzowski, Jarmułt, Jasieński, Jastrzębski, Jerzmanowski, Jurgielewski, Kamieński, Kawiecki, Kliczewski, Kobiernicki, Komorowski, Koskowski, Koszkowski, Kowalewski, Kozierowski, Kretkowski, Krusiński, Kuberski, Kurklański, Lasocki, Leski, Łukowski, Makowiecki, Mazowiecki, Mdzewski, Mlicki, Monstwild, Mostowski, Mycielski, Myśliborski, Narzymski, Niesułowski, Nietosławski, Niewiadomski, Nitosławski, Osiecki, Ossowski, Ostrowicki, Otocki, Piskorski, Radzimowski, Roskowski, Rusieński, Rycharski, Sierakowski, Skłotowski, Słucki, Służowiecki, Sobiejuski, Srzeński, Starozrębski, Szczepański, Szornel, Szyszka, Tochman, Turski, Uliński, Zaleski, Ziębiński, Żabieński.


<< Powrót do wyszukiwarki herbów